Witamy!

Spółka PROFIT DOM Sp. z o.o. zajmuje się inwestycjami kapitałowymi w ramach obrotu nieruchomościami. Spółka kupuje i sprzedaje na własny rachunek nieruchomości (kamienice, mieszkania), świadczy usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego , obsługuje procesy inwestycyjne związane z budową obiektów wielomieszkaniowych i komercyjnych. Ponadto Spółka zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem i administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi.

Oferujemy całkowitą administrację własnymi oraz obcymi nieruchomościami. Naszym priorytetem jest zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie przychodów z nieruchomości.

Zapewniamy obsługę formalno-prawną odnośnie inwestycji w nieruchomości prywatne, wielorodzinne oraz komercyjne. Przejmujemy dokumentację od dotychczasowej firmy zarządzającej, reprezentujemy Wspólnotę mieszkaniową przed organami administracji państwowej. Negocjujemy z dostawcami mediów i usług. Dzięki nam mieszkańcy będą mieli znaczący wpływ na to co będzie się działo z budynkiem. Razem z mieszkańcami planujemy remonty i przygotujemy oferty ich wykonania. Prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości, zwołujemy i organizujemy zebrania wspólnoty. Tworzymy roczne plany inwestycyjno-gospodarcze oraz rozliczamy mieszkańców z kosztów utrzymania nieruchomości.